Koštabona

Izleti po Istri

Istrska vasica Koštabona

Vasica v slovenskem delu Istre v občini Koper leži na nadmorski višini 280m nad dolino reke Dragonje. Posebnost Koštabone je, da stoji na naravnem pomolu nad reko Dragonjo.

Dostop do vasice je po asfaltni cesti skozi Šmarje, kjer je tudi sedež krajevne skupnosti.

Koštabona se nahaja 14 km od mesta Koper. Iz urbanističnega vidika pa velja za eno najlepših strnjeno pozidanih istrskih vasi, ki ima elipsasto obliko.

V vasi Koštabona pa boste našli tudi več kulturnih in naravnih znamenitosti.

Cerkev sv.Kozme in Damjana

Stara šola

domačija Pr’Tabur

kapela sv. Elije,

županova hiša

pokopališče s cerkvijo sv.Andreja

Cerkev sv. Kozme in Damijana leži ob samem vhodu v vas, kjer je bilo nekdaj svetišče boginje zdravja Bonae.

Najstarejši arhitektonski elementi, prezbiterij in del južne ladje, so iz 15. stoletja. Ob vratih na zunanji strani je kamnita plošča z vklesano letnico 1446.

Cerkev je bila nato prezidana v letih 1467 oziroma 1723. V tlorisu cerkev obsega obsežen enoladijski prostor za vernike in kor s petosminskim zaključkom. Kor je obokan z rebrastim obokom in je tako kot ladja brez opornikov. V njem so sicer ohranjena tri gotska okna preprostih oblik, vsa okna v ladji pa so v današnji obliki plod poznejših prezidav in prav tako tudi portali.

Notranjščina cerkve ima sicer poznejši strop, vendar to nima večjega vpliva na značaj prostora, ki učinkuje povsem mediteransko, zato župno cerkev v Koštaboni po slogovni plati uvrščamo kot edino v celoti italijansko orientirano cerkev v koprskem zaledju. Glavni oltar, zgodnje baročen z renesančnimi elementi, je razdeljen na tri niše. V osrednji je Marija z Jezusom, v stranskih pa sv. Kozma in Damijan, zavetnika vasi.Ali ste vedeli katera znana pevka se je rodila in odraščala v Koštaboni?

V Koštboni leta 1944 rodila in tudi tam odraščala znana slovenska pevka zabavne glasbe Elda Viler.