Nova vas

Izleti po Istri

Nova vas nad Dragonjo

Nova vas nad Dragonjo - kakor boste kje tudi zasledili, se nahaja na nadmorski višini 250,8m je naselje v Občini Piran.

Vas ima ko veliko okoliških tipičnih vasi gručasto jedro in zaselke na jugozahodnem koncu Šavrinskega gričevja. Na eni strani se iz slemena na katerem je vas spušča dolina strmo do potoka Drnice, na drugi strani pa se prav tako spušča pobočje do doline Dragonje.

Pobočje pred vasjo je še danes, kot nekoč obdelano z vinogradi in oljkami. V vasi pa so kar tri oljarne oziroma Torklje, zato je tudi Nova vas kakor tudi že katera od vasi predj vključena v “Oljčno pot” po slovenski Istri. Sicer pa kmetijstvo in oljkarstvo ter vinogradništvo niso glavne zaposlitvene panoge večina prebivalcev je zaposlenih v obalnih mestih. Velikost Nove vasi je skupno 3,7 km2.

V vasi je tudi star vodni vir imenovan “Studenec”, kateri je bil zgrajen leta 1874, kasneje pa tudi obnovljen, da je v takem stanju kakor je danes.

Znamenitosti Nova vas

Znamenitost vasi je tudi cerkev Marijina cerkev, katera se v dokumentih omenja že z leta 1470. Na vrhu cerkve je kamniti kip s. Jožefa. Ustno izročilo pa pravi, da so prebivalci Nove vasi financirali gradnjo zvonika s prodajo česna, zato boste tudi v današnjih dneh če obiščete novo vas za praznik ali ne tudi lahko videli, da je velik povdarek še vedno na česnu.

V vasi si lahko ogledate tudi vaški muzej »Hiša od Kapeloca«. Stavbna zasnova naj bi segala tja v 15. stoletje. Hiša je enocelična – obodna s tlorisom pravokotnika. V hiši je ohranjen tudi značilen tradicionalni prizidek za ognjišče. Hiša se po letu 1948 ni več spreminjala edino leta 2005 je bila v celoti obnovljena in narejena v namen za oglede v kateri je danes tudi vaški muzej občudujete pa lahko odlično ohranjeno notranjost od postelje, kardence, kuhinje. Oprema in predmeti izhajajo iz različnih obdobij in so prava eetnografska zbirka.

Ime je hiša dobila po zadnji lastnici, ki je hišo uporabljala vse do svoje smrti leta 1987. Tako, da se danes imenuje muzej Kapeluca po Ani Gazič (Ančka Kapeluca).

Praznik vina in česna v Novi vasi

Vaški praznik je znan daleč po slovenski istri, na njem boste našli ponudbo kulinaričnih dobrot, seveda obvezno tudi česna in odličnega primorskega vina. V vasi se prikažejo na različnih običajih tudi stari običaji, nekateri vaščani oziroma razstavljalci v vasi pa se napravijo tudi v tradiscionalne Istrske narodne noše, zato je ta praznik kar paša za oči.

Praznik poteka ponavadi vsako leto v začetku julija.

Koordinati: 45°28’41.24”N 13°41’37.06”E